Ledelse

Oprindelige folk tager  i deres søgen på forståelse og livsvisdom ofte udgangspunkt i naturen.

Det samme gør vi, vi har ladt os inspirere af naturen og de oprindelige folk i vores bestræbelse på at skabe en referenceramme og forståelse for personlig udvikling, udvikling af team og ledelsesudvikling.

Vi har den ambition at vi vil inspirere

En lederens arbejdes materiale er udelukkende mennesker, derfor skal hun/han have forståelse for og indsigt i mennesket som individ, hvordan vi fungerer i team og hvordan virksomheder fungerer.

Tænk på magtkampe og mål konflikter, tænk på forskelligartet profil og udstråling, tænk på handlingslammelse og du tænker på en virksomhed i ubalance.


En balanceret virksomhed, har en stærk målorientering, få magtkampe og klikedannelse, den skaber flere top præstationer og er rummelig at arbejde i.

Vores arbejde bygger på tanken om balance og helheder. Derfor har vi udviklet et arbejdsredskab, der beskriver centrale elementer som skal afklares, hvorfor de forskellige elementer er sammensat på given måde og hvad de indeholder hver i sær.


Hvordan elementerne afklares er individuelt, men det er de samme grundlæggende elementer vi alle arbejder med og de skal være afklaret og i balance.