Troen på det hele menneske.

De troede på at man blev født ind i et af de fire tegn, og for at blive et helt menneske skulle man bevæge sig ind i de andre tegn, lære dem at kende og forstå.  Indianerne så den store værdi i at forstå sit eget udgangspunkt, utviklingsmuligheder og potensiale. omend man altid vil have den dybeste sammenhæng med det tegn man var født ind i.

Alle tegn består af en retning, et dyresybbol, en farve og en egenskab. Øst står f.eks. for klarhed, dyre symbolet er en ørn som kan se langt og være visionær og have overblik. Farven er gul som solen der står op i øst. 

 

 

 

 

Meridith Belbin er en meget kend forsker indenfor teambuilding 

Hvis man kombinere indianernes menneskesyn og

Belbins teambuling teori, så får man en meget interessant

sammenhæng som er illustreret i figuren. 

Læs mere her.