Teambuilding

At sammensætte teamet er ikke nok, det er kun forudsætningen for et godt team. Team skal udvikles.

 

Ethvert team vil organisere sig, det vil skabe et niveau for informations flow (vidensdeling). Teamet skal være produktivt, men vil alle have det samme mål, eller er der skjulte dagsordner og divergerende delmål? Vil alle i teamet føle sig som et medlem eller udvikler teamet ”klikke” dannelse?

Amerikanske forskere har påvist at en positiv teamudvikling altid vil indebære en udvikling i følgende fire dimensioner:

 

                    Kontrol       Informations flow       Accept       Mål

 

Forestil dig at hver dimension har en linie fra -5 til +10. og jo højere ud ad + skalaen teamet bevæger sig, jo mere effektive bliver de. 
De enkelte dimensioner’s grænser, er gensidig afhængig af hinanden. Et stop i en dimension vil føre til et stop i de andre og dermed hindre teamets vækst og effektivitet. 

Det er derfor centralt for teamet's effektivitet, at lederen forstår hvilken dimension som hindrer udviklingen i de andre og hvad hun kan gøre for at løse problemet for at øge teamet's effektivitet.

Et af de fire ovennævnte elementer er altafgørende for hvor godt de andre elementer vil blive afklaret, og dermed hvor godt teamet fungerer. Gæt hvilket

Skalaen og over til teamelementer. Måling af teamniveau, og definering af problemområder.