Ledelse handler om Balance

Krav til ledelse af virksomheder og offentlig administration øges mærkbart. Individuel tilpasning, kort reaktionstid, forandringsvillighed og fleksibilitet er kendte ord i nutidens virksomhedsledelse.

 

Desværre har udviklingen i dag gået helt feil vej, i stedet for at uddelegere magten er den blevet centraliseret. Behovet for kontrol har gjort at alt skal skemalægges og kontrolleres med det resultat at medarbeiderne fratages ansvar 

Vi tror på det modsatte. 

Essentielle kompetencer lægges ud i organisationen og den enkelte medarbejders bevidsthed og ansvarsområde forstærkes Linket mellem ledelse og medarbejdere forkortes og kræver fastsættelse og kortlægning af de fem aktiver i den omvendte pyramide.

Virksomheder i bevægelse har behov for sorterings- og referencefilter for at justere og formgive balancen mellem de fem aktiver.

Den omvendte pyramide har funktion som filter. Står det klart for medarbejderne, vil disse have forudsætning for kompetent handlingsmønster.

Sorteringsfilter.

Vi har vendt pyramiden på hovedet for at symbolisere hvor vigtig balance er i det å udøve lederskab og drive virksomhed.

Men også fordi den viser hvilke elementer som nødvendigvis skal være tilstede for at få en virksomhed til fungere godt. for eks. vil et for stort fokus på mål kunne få virksomheden til at kuldsejle, det samme gælder hvis alt går op i magtkampe. 

 

De fem elementer i pyramiden kræver at stå i gensidig balance. De skal være veldefinerede og afklarede og fremstå tydelige i ord og handlingsplaner.